Träningsregler

Våra träningsregler

• Alla elever ska buga när de kommer in i eller lämnar
träningsplatsen (dojon).


• Alla elever skall ha korrekt klädsel före inträdet i
dojo. Klädseln skall rättas till före hälsningsceremoni.


• Alla elever skall hålla sin träningsutrustning ren och hel.


• Alla elever skall buga mot de seniorinstruktörer som
finns i dojon eller på mattan (tatami).


• Alla elever skall fråga sin instruktör om tillåtelse att
lämna tatami eller dojon under pågående träning.


• Alla lever skall titulera sina seniorinstruktörer med
deras korrekta titel och visa respekt för deras grad.

Svartbälten tituleras Sensei och övriga Sempai.


• Alla elever ska visa upp ett gott uppförande vid alla
träningstillfällen, såväl i den egna dojon som ute på
träningsläger.


• Klippta naglar och god hygien är ett måste.