Styrelsen

Styrelsen

Ordförande – Instruktör –Verksamhetsutvecklare
Anita Enberg
anita@henkadojo.se
0731-813 386        

         

Kassör – Instruktör
Carsten Jönsson
carsten@henkadojo.se

0706-381 783


Sekreterare – Instruktör
Jonas Ludvigsson


Ledamot – Instruktör
Per Karlsson


Ledamot - Instruktör

Martin Rolf