Gradering

Gradering

I jujitsu ingår ett moment som kallas gradering, som betyder test till en ny bältesgrad.


Till varje bälte tränar du ett visst urval av tekniker, och när du tillsammans med din instruktör bedömer att du kan de nya tillräckligt bra samt att du fortfarande kan de gamla teknikerna, får du testa till nästa bältesgrad.


Observera att barnens bälte ser lite annorlunda ut än ett vuxenbälte. Barnens bälte är vitt med ett färgat streck i mitten. Delstreck, som är svarta smala band, delas också ut vid vissa graderingar. Dessa syr man sedan på sitt bälte.


Det finns olika färger för varje grad i jujitsu.

Tiden mellan graderingarna blir längre ju högre grad man har.Om du klarar testet blir du graderad till nästa bältesfärg. Bältesfärgerna i jujitsu är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart bälte. Förutom färgen på bältet har varje grad också ett nummer. De färgade bältena kallas Kyu-grader (elevgrader) för vuxna och Mon-grader för barn. Vitt bälte har nummer 6 (6:e Kyu/Mon) och brunt bälte har nummer 1 (1:a Kyu/Mon). Det svarta bältet är uppdelat i tio olika nivåer, Dan-grader (mästargrader). 1:a Dan är det första och 10:e Dan är det högsta. Vitt bälte har du som nybörjare.


Efter ungefär en termins träning är du redo att testa till gult bälte (5:e Kyu/Mon) och efter ytterligare en termin kan du kanske testa till orange bälte (4:e Kyu/Mon). Efter detta är dina framsteg mycket individuella beroende på hur mycket och hur ambitiöst du tränar. Är du riktigt duktig kanske du kan testa till svart bälte 1:a Dan redan efter fem års träning som vuxen. Därefter har du möjlighet att ägna resten av ditt liv åt att fortsätta uppåt i Dangraderna.


Bältet som man bär skall spegla kunskaperna man har fått i jujitsu. Man skall dock inte stirra sig blind på bältesfärgen, bältets huvudfunktion är främst att hålla ihop dräkten. Tiderna till tester för nästa grad är individuella. Kunskap, förståelse för teknikerna och pondus är det viktigaste som bedöms vid varje test.

 

En gradering sker alltid i samråd med din instruktör. Du ska ha tillräckligt med kunskap och mognad inför varje ny grad. Ju högre upp du graderas, desto mer krävs det av dig.

Du ska också ha varit närvarande minst hälften av terminen (ca: 60 %) samt att medlem-/terminsavgiften är betald.