Jujitsu

Jujitsu


Henka Dojo tränar jujitsu, även kallad jujutsu. Jujitsu är en stridskonst som tillhör den japanska kampsportsfamiljen budo. Detta var den kampform som de japanska samurajerna använde sig av när de var obeväpnade. I Japan utvecklas och systematiseras teknikerna från 1600-talet och framåt men teknikerna i sig själva är omkring 1000 år äldre.


JU betyder mjuk eller följsam, medan JUTSU betyder metod eller teknik. Namnet syftar till konsten att besegra en motståndare med så lite fysisk styrka som möjligt.


Jujutsu betyder alltså mjuk teknik. Anledningen till att vi stavar det Jujitsu beror på att när jujutsun kom till England i mitten av 1800-talet, så stavade engelsmännen ordet på ett annorlunda sätt. Detta har sedan följt med till våra dagar i några stilar. För precis som i alla andra idrotter finns det olika sorter av samma sak.


Jujitsun kom till Europa på 1800-talet. Den som kan sägas möjliggöra detta var den engelske kaptenen Perry som med vapenmakt tvingade japanerna att öppna landet för handel 1853. Därigenom fick även de japanska kampformerna möjlighet att spridas utanför Japan. Den förste som introducerade jujitsun i Sverige var Viking Cronholm 1907.


Jujitsun är en komplett kampform där man använder sig av sparkar, slag, kast, fällningar och lås i en mängd olika former. I olika delar av världen har jujitsun utvecklats på olika håll. I Brasilien utvecklades en jujitsu som lade stor tonvikt vid golvtekniker och lås på golvet. Idag känner vi till den som Grazie jujitsu. Ur detta utvecklades sedan Brasiliansk Jujitsu med förkortningen BJJ.


Under åren som gått har det kommit mängder med nya stilar inom jujitsun som har lånat från andra kampformer vilket har fått till följd att två lika stilar kan se väldigt olika ut även inom samma länder. Den ena stilen kanske har influerats av kung fu medan den andre har fått influenser från karate. I Sverige finns det en mängd olika stilar. En del tävlar inte medan andra lägger tonvikten vid tävling och en tredje använder sig inte av spark eller slag.


När du nu har valt att träna Jujitsu, har du valt en mycket populär kampkonst. I Sverige finns det ungefär 240 klubbar där man tränar olika sorters jujitsu, jujutsu eller jiujitsu.